Eduskuntavaalit 2023

Terve! Suomeen tarvitaan terveet ihmiset, terve talous, terveet rakenteet, terveet sisäilmat. 

Terve! Asioiden yhteistä hoitamista, politiikkaa tehdään taitavalla ja rakentavalla vuorovaikutuksella sekä kohtaamisilla.

Huominen. Politiikassa täytyy nähdä pidemmälle kuin yhden hallituskauden loppuun.

Huominen. Vain tuleviin asioihin voidaan vaikuttaa.

Ihmiset töihin

Suomella ei ole varaa jättää ketään kotiin. Kaikkien työpanosta, kykyjä ja osaamista tarvitaan. Työn tekemisen täytyy aina olla kannattavampaa kuin kotona istumisen.  Työn tarjoamisesta täytyy tehdä työnantajille edullisempaa ja helpompaa.

 Täsmätyökykyisten palkkaamisen tulee olla yhtä normaali toimintatapa kuin täystyökykyisten palkkaamisen. Työllistymisen eri vaiheissa pätkätöistä ei saa rangaista ja muutkin kannustinloukut tulee purkaa.

Terveydenhuolto

Päätöksentekoon tarvitaan terveydenhuollon ammattilaisia, joilla on kokemusta käytännön työelämästä

On tärkeämpää edistää terveyttä ja hyvinvointia kuin hoitaa sairauksia ja korjata pahoinvointia. Ennaltaehkäisy on aina helpompaa, nopeampaa ja halvempaa, kuin jo syntyneiden ongelmien hoitaminen. 

Liikunta on tällä hetkellä alihyödynnetty keino terveyden edistämiseen. 

Hoitoalan kriisin yksi osa on saatu rauhoitettua pitkän työriidan päätyttyä. Palkat eivät ole tae työhyvinvoinnista tai alan vetovoimasta. Alan koulutus, työn kuormittavuus, työn määrä ja lähijohtaminen täytyy myös korjata.

Yhteisöllisyys

Osallistuminen ja elämän merkityksellisyys tuovat onnellisuutta. Tarvitaan asenteiden, kulttuurin ja rakenteiden muutosta yhteisöllisyyden edistämiseksi. Viisas sanonta kuuluu, että ihmisen kasvattamiseen tarvitaan kokonainen kylä.  

Nyky-yhteiskunta on kehittynyt nopeasti suuntaan, jossa korostetaan yksilön vapauksia sekä oikeuksia. Samalla on hieman unohtunut yksilöiden vastuu erityisesti itsestään ja myös muista.

Ajattelutapa, jossa etsitään syyllisiä ja valittamiskanavia tai "ei kuulu mulle" täytyisi saada käännettyä toisenlaista kulttuuria kohti. "Tehtiinpä hyvää työtä yhdessä, kiitos avusta, korjasin teidänkin pyykit sateesta" -tyyppinen keskustelu tulevaisuudessa tekisi kaikille hyvää.

Tuoreimmat mielipiteet

Kelaa tätä

16.03.2023

Kunnollisilla KELA- korvauksilla saadaan vähennettyä terveydenhuoltopalveluiden kustannuksia ja kevennettyä julkisen puolen työkuormaa.

Psykoterapeuttikoulutus maksaa opiskelijalle tällä hetkellä 20000-60000 euroa. Kymmeniä tuhansia euroja! Koulutus on maksullista, koska sitä järjestetään ammatillisena täydennyskoulutuksena.